İlkyardımcı Sertifikası Sorgulama
     
Adı Soyadı : TC No :
   
 
 * Kontrolü yapılan belge ile yukarıdaki bilgilerin uyumsuzluğu halinde Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi ile bağlantıya geçilmesi rica olunur. (0222 230 2781 Dahili:2210-2211)
** Yukarıdaki bilgiler Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış ilkyardım eğitimi yada ilkyardım güncelleme eğitimi sertifika bilgilerine uygun olarak hazırlanmıştır.
*** Belge geçerlilik tarihinden itibaren 90 gün içerisinde güncelleme eğitimi alınmaması halinde sertifika geçerliliğini yitirir.